Klub chovatelů
českých teriérů

 

FCI-Standard č. 246 / 20. 01. 1998/ GB

CZECH TERRIER

(Český teriér)

ZEMĚ PŮVODU: Česká republika.

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 11.03.1997.

VYUŽITÍ: Původně teriér k lovu lišek a jezevců, dnes spíše společenské plemeno.

KLASIFIKACE FCI:          Skupina 3   Teriéři.

                                                Sekce      2    Nízkonozí teriéři

                                                Bez pracovních zkoušek.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Český teriér je výsledek záměrného křížení psa sealyham teriéra s fenou skotského teriéra za účelem získání lehkého, krátkonohého, dobře pigmentovaného loveckého teriéra s praktickým menším klopeným uchem, snadnou úpravou srsti a dobře ovladatelného.  Se šlechtěním plemene a upevňováním jeho charakteristik začal v r. 1949 pan František Horák z Klánovic u Prahy.  V roce 1959 byli tito psi poprvé vystavováni a plemeno bylo uznáno F.C.I. v roce 1963.

CELKOVÝ VZHLED: Krátkonohý, dlouhosrstý, dobře stavěný a dobře osvalený teriér se spíše menším klopeným uchem, obdélníkového formátu.

IDEÁLNÍ MÍRY:                     Psi              Feny

Výška v kohoutku                                    29 cm                           27 cm

Délka lebky                                              21 cm                           20 cm

Šířka lebky                                                10 cm                             9 cm

Obvod hrudníku (za lokty)                      45 cm                           44 cm

Délka trupu                                               43 cm                           40 cm                              

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: Vyrovnaný, neagresivní, příjemný a veselý společník, dobře ovladatelný pes;  poněkud rezervovaný k cizím osobám; velmi klidný a přívětivý.

HLAVA

Tvoří dlouhý, tupý, nikoli však příliš široký klín; rovina přední části mozkovny tvoří výrazný úhel s hřbetem nosu.

LEBEČNÍ PARTIE:

Mozkovna: Ne příliš široká mezi ušima, mírně se zužující k nadočnicovým obloukům.    Týlní hrbol dobře hmatný; lícní kosti mírně vystupující.   Čelní rýha jen mírně naznačená.

Stop: Není zdůrazněn, ale je patrný.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

Nosní houba: Tmavá a dobře vyvinutá.  Černá u teriérů se šedomodrou srstí, játrová u světle kávových teriérů.

Hřbet nosu: Rovný.

Čelisti / zuby:  Silné čelisti.   Nůžkový nebo klešťový skus; plnochrupý (chybění obou zubů M3 v dolní čelisti se nepenalizuje).  Zuby silné, pravidelně uspořádané a kolmo vsazené do čelistí.

Pysky: Poměrně masité, dobře přiléhající.

Líce: Lícní kosti nejsou příliš vystupující.

Oči: Střední velikosti, spíše hlouběji posazené, s přátelským výrazem;

dobře kryté převislou srstí obočí.   Hnědé nebo tmavě hnědé oči u psů se šedomodrou srstí, světle hnědé u psů se srstí barvy bílé kávy.

Hnědé nebo tmavě hnědé oči u psů se šedomodrou srstí, světle hnědé u psů se srstí barvy bílé kávy.

Uši:  Střední velikosti, klopené tak, aby dobře zakrývaly zvukovod.   Nasazeny spíše vysoko a ploše spadají podle lící.

Trojúhelníkového tvaru, s kratší stranou trojúhelníku v místě přehybu ucha.

KRK: Střední délky, poměrně silný, šikmo nesený.  Kůže na krku je poněkud volnější, ale netvoří lalok.

TRUP: Podlouhlý.

Horní linie: Ne přímá, protože bedra a záď musí být vždy mírně klenuté.

Kohoutek: Nepříliš výrazný; krk nasazen poměrně vysoko.

Hřbet: silný, střední délky.

Bedra: poměrně dlouhá, svalnatá, široká a mírně zaoblená.

Záď: Silně vyvinutá, svalnatá. Pánev mírně skloněná.  Kyčelní kosti často poněkud výše než kohoutek.

Hrudník: Spíše válcovitý než hluboký; žebra dobře klenutá.

Břicho: Prostorné a lehce vtažené.  Slabiny dobře vyplněné.

OCAS: Ideální délka je 18 – 20 cm;  poměrně silný a nízko nasazený.

V klidu svěšený nebo mírně zahnutý na konci; při vzbuzené pozornosti je ocas nesen vodorovně nebo výš a tvarem připomíná šavli.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:  Přední běhy musí být rovné, dobrých kostí a rovnoběžné.

Plece: Svalnaté.

Lokty: Poněkud volné, nejsou vbočené ani vytočené.

Přední tlapy:  Velké;  dobře klenuté prsty a silné drápy.   Polštářky tlap dobře vyvinuté a silné.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Zadní běhy silné, rovnoběžné, dobře úhlené a svalnaté.

Holeně: Krátké.

Hlezna: Poměrně vysoko nasazená, silně vyvinutá.

Tlapy pánevních končetin: Menší než tlapy hrudních končetin.

CHODY / POHYB: Volný, vytrvalá, vydatný a živý.   Cval pomalejší, ale vytrvalý.  Hrudní končetiny se pohybují podél těla přímo vpřed.

KŮŽE: Silná, pevná, bez záhybů nebo laloku. Pigmentovaná.

OSRSTĚNÍ

TEXTURA: Srst je dlouhá, jemná, ale pevná, jen mírně zvlněná, hedvábně lesklá; ne příliš bohatá.   Český teriér se upravuje stříháním (nůžkami).  Na přední straně hlavy a nad očima se srst nestříhá, tvoří vous a obočí.  Na spodní straně končetin, hrudníku a břicha je rovněž dlouhá nestříhaná srst.   Ve výstavní kondici má být srst na šíji, plecích a hřbetě ne delší než 1-1,5 cm. Na bocích po stranách trupu a na ocasu je kratší a zcela krátká je na uších, lících a na dolní straně krku, na loktech, stehnech, lýtkách a okolo řitního otvoru.   Přechod mezi ostříhanými a neostříhanými partiemi musí být příjemný na pohled a nikdy ne náhlý.

BARVA: Český teriér má dvě variety barvy srsti:

– šedomodrý (štěňata se rodí černá)

– světle kávově hnědý (štěňata se rodí čokoládově hnědá)

U obou typů zbarvení jsou přípustné žluté, šedé nebo bílé odznaky na hlavě (vous, líce), hrdle, hrudi, břichu, končetinách a v okolí řitního otvoru.  Někdy se vyskytuje bílý límec nebo bílá špička ocasu.  Základní barva musí vždy převládat.

VÝŠKA A HMOTNOST:

Kohoutková výška je v rozpětí 25 – 32 cm.   Ideální velikost psa = 29 cm;

u feny = 27 cm.

Hmotnost nesmí být nižší než 6 kg a vyšší než 10 kg.

VADY: Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.

 • Slabá konstituce.
 • Přechodná ztráta pigmentace nosu (sněhový nos).
 • Slabá, krátká nebo špičatá tlama, se slabě vyvinutými zuby.
 • Chybění jednoho (1) řezáku.
 • Oči příliš velké nebo vystupující.
 • Uši příliš velké nebo příliš malé nebo jiného tvaru či nesení než je popsáno ve standardu.
 • Hřbet příliš dlouhý nebo příliš krátký.
 • Křivé hrudní končetiny, nekorektní postoj vpředu.
 • Příliš jemná nebo hrubá srst.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:

 • Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
 • Chybění více než 4 zubů celkem; chybění 2 nebo více řezáků.
 • Špičák ve vestibulární poloze (podkousnutý).
 • Ektropium nebo entropium.
 • Obvod hrudníku vyšší než 50 cm.
 • Zakroucený nebo nad hřbetem nesený ocas.
 • Žíhání dlouhé srsti u psů starších než dva roky.
 • Velmi hrubá, krepovitá, plstnatá (vatovitá) srst.
 • Více než 20 % bílých znaků, bílá lysina na hlavě.
 • Nepravidelný, trhaný, křečovitý pohyb („skotské křeče“).
 • Hmotnost nižší než 6 kg nebo vyšší než 10 kg
 • Bázlivost, nevyrovnanost nebo dispozici k agresivitě.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení