Klub chovatelů
českých teriérů

Přihláška vrhu (Krycí list) ke stažení zde.

Přihláška na bonitaci ke stažení zde.

Smlouva o prodeji štěněte s průkazem původu ke stažení zde.

Smlouva o pronájmu feny k chovu ke stažení zde.

Chovatelský servis pro nečleny klubu, spojený s odchovem štěňat, je KCHČT poskytován na základě smlouvy, kterou je nutno ve 2 výtiscích doručit výboru klubu nejméně 1 měsíc před očekávaným krytím uchovněné feny.

Smlouva pro nečleny ke stažení zde.

 

Chovatelská administrativa:

Krytí feny
Na krytí své feny by měl její majitel odjíždět vybaven krycím listem. Pokud se vše zdaří, je nutno krycí list vyplnit v jeho horní části. Nezapomínejte, prosím, vyplnit všechny řádky a hlavně doplnit podpisy majitelů chovných jedinců.

Po narození štěňat
Po narození štěňat je nutno vyplnit spodní část krycího listu – Přihlášku vrhu KCHČT. Uvádějte, prosím, celkový počet štěňat, živě i mrtvě rozených. Jména štěňat musí všechna začínat stejným písmenem a to vždy tím v abecedě, o kolikátý vrh plemene se v dané chovatelské stanici jedná. Nesmí se slučovat jednotlivá písmena abecedy, například písmena C a CH. Jméno štěněte smí mít maximálně 14 znaků. Do přihlášky vyplňujeme nejdříve všechny psy, poté feny. Jména řadíme podle pořádku druhých a dalších písmen ve jméně. Barva u štěňat se uvádí šedá, nebo šedá se znaky. Znaky mohou být bílé, nebo žluté. Není třeba specifikovat, jaký odstín šedé štěně má, ani rozsah znaků. Pouze v případě, že má štěně nestandardní zbarvení či rozmístění znaků, je potřeba toto do přihlášky vrhu uvést. Přihlášku vrhu odesílejte nejpozději do 3 týdnů po narození štěňat na adresu poradce chovu. Na zažádání zápisových čísel pro narozená štěňata je stanovena lhůta 4 týdnů od jejich narození. Pokud chovatel nebude dodržovat lhůty stanovené zápisním řádem, může mít problémy s vystavením čísel, eventuálně riskuje, že mu čísla nebudou přidělena.

Označení štěňat
Všechna štěňata ve vrhu musí být označena stejným způsobem. Po přidělení zápisových čísel přijde chovateli formulář – Potvrzení o označení štěňat. Chovatel nechá všechna štěňata označit, nejdříve však ve věku 42 dnů. V potvrzení musí být datum označení štěňat, čitelné razítko veterinárního lékaře a jeho podpis. Veterinární lékař musí nalepit číselný štítek čipu ke každému konkrétnímu štěněti do příslušné kolonky. Následně chovatel odesílá Potvrzení zpět poradci chovu, který zařídí vystavení Průkazů původu pro celý vrh.

Přílohou přihlášky vrhu by měla být i kopie výstavní přílohy rodičů, pokud získali v poslední době nějaké výstavní tituly a chovatel je chce uvádět do Průkazu původu štěňat.

Přihláška zápisu vrhu označených štěňat (včetně Potvrzení o označení štěňat) musí být Plemenné knize odeslána nejpozději do 3 měsíců od data narození štěňat. Pokud tak není učiněno, vystavuje se chovatel riziku, že jeho vrhu nebudou vystaveny PP. Dodržujte proto temíny dané zápisním řádem ČMKU, ať se vyhnete zbytečným komplikacím.

Pokud si nebudete s čímkoliv vědět rady, obraťte se na mne, ráda Vám se vším pomohu.

Martina Urbanová
poradce chovu

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení