Klub chovatelů
českých teriérů

Klubový šampion není vyhlašován každý rok, ale stane se jím každý jedinec tím, že nasbírá na výstavách potřebný počet bodů.

CELKEM JE NUTNO ZÍSKAT 100 BODŮ V MAXIMÁLNĚ 3 VÝSTAVNÍCH SEZÓNÁCH.

Podmínkou pro přiznání titulu je získání ocenění „Výborný“ na výstavě pořádané KCHČT (klubová, ev. speciální, je-li pořádána KCHČT). Titul se zapisuje do PP jedince i jeho potomků, avšak neopravňuje ke vstupu do třídy šampiónů na MVP a NVP. Každý majitel sleduje bodové skóre svého psa/feny sám a pokud zjistí, že jeho český teriér splnil nárok na přiznání titulu, zašle kopii výstavní přílohy předsedkyni klubu (viz kontakty). Jedinec, který získá titul Klubový šampion, obdrží diplom a pohár.

BODOVÁNÍ

výborný 1                                                     10 bodů

výborný 2                                                    8 bodů

výborný                                                       2 body  

CAJC, CAC, CACIB, BOB                        3 body

res. CAC, res. CACIB                                 2 body

Klubový vítěz                                               10 bodů

Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy       2 body

BONB                                                           1. místo: 3 body, 2: místo: 2 body, 3. místo: 1 bod

CAC ČMKU                                                2 body

BOJ, BOV, BOS                                          1 bod

Započítávají se pouze výsledky z výstav konaných v České republice, výjimkou jsou nejvyšší ocenění ze zahraničních výstav. BOB, BIG, BIS, Evropský vítěz, Světový vítěz. Za každý tento titul se připočítávají 3 body.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení