Klub chovatelů
českých teriérů

Klub chovatelů českých teriérů vydává pro své členy tištěný klubový Zpravodaj. Zpravidla vychází jednou ročně a je členům rozesílán poštou. Některé informace ze Zpravodaje jsou k dispozici i na těchto webových stránkách, zejména novinky, výsledky výstav či chovatelská administrativa.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení