Klub chovatelů
českých teriérů

Klub chovatelů českých teriérů, z. s.

Sídlo:

Mírová 639/56d, Kolovraty

103 00 Praha 10

IČO: 708 97 484

Zapsaný v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 92

Bankovní spojení: 200106010/0300

E-mail: postmaster@ceskyterier.cz

ID datové schránky: ugfz3q3

 

Výbor:

Předseda:

Mgr. Kateřina Miosgová

Nádražní 291

363 01 Ostrov

tel.: +420 777 947 160

e-mail: kat.mi@seznam.cz

 

Jednatel, správa webu:

Mgr. Karel Hanzelka

Marciho 711/8

108 00 Praha 10

tel.: +420 602 818 723

e-mail: karel.hanzelka@gmail.com

 

Poradce chovu:

Martina Urbanová

Bořislav 29

415 01

tel.: +420 603 325 536

e-mail: hamentashen@volny.cz

 

Ekonom:

Ing. Dana Juřicová

Mírová 639/56d, Kolovraty

103 00 Praha 10

tel.: +420 774 212 709

e-mail: juricova@terminaltrans.cz

 

Člen výboru, koordinátor chovu:

Jitka Paulínová

Sportovní 241

250 82 Tuklaty

tel.: +420 602 802 008

e-mail: j.paulinova@seznam.cz

 

Kontrolní a rozhodčí komise:

Helena Matějeková

Rosalie Shánělová

Bohdana Drápalová

 

Chovatelská komise:

Radka Jahodová

Ing. Dana Juřicová

MVDr. Pavla Košťálová

Jitka Paulínová

Martina Urbanová

Žádáme všechny členy klubu, kteří by se chtěli jakkoliv podílet na jeho činnosti (sponzorské dary, fotografie, články odborné i laické týkající se chovu, výcviku, zážitků se psy, atp.), ať se přihlásí kterémukoli členovi výboru. Děkujeme.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení