Cesky Terrier
Breeders Club

BRET Z PODHRADÍ FRANKŠTÁTU

Nar. 19. 1. 2021, (Admiral Sisi de Domus Bohemia x Dafne Gabča Marles)
Maj. J. Nágl, Pionýrů 1331, 564 01 Žamberk

SHARE

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení