Cesky Terrier
Breeders Club

AMBASADOR HEZKY CESKY

Nar. 5. 1. 2021 (Admirál Sissi de Domus Bohemia x Nartoun Reca Diktátorka)

Maj.: Sabina Kocanová, Yveta Bundilová

Uchovněn v KCHT.

SHARE

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení