Členské příspěvky pro rok 2023 mají být uhrazeny ve vyši 500,- Kč do 31. 3. 2023 na číslo účtu: 200106010/0300.

Zároveň žádáme ty, kteří již případně nechtějí být členy klubu, aby informaci o ukončení členství zaslali Ing. Daně Juřicové. E-mail: juricova@terminaltrans.cz