47.Podbrdská krajská výstava psů

Rokycany 9.6.2012

Rozhodčí  V.Tichá

Výsledky Š.Přibylová

PSI

tř.otevřená

V1,VT,KV    FLERET Netolická obora (Janek Melina Bohemica x Doubravka Netolická obora),ch.H.Matějeková,m.Š.Přibylová

FENY

tř.mladých

V1,VTM,BIS Junior    ANDĚLKA TAB AT Takytak (Angel Eyes Day Break x Chudobka Tabat),ch.D.Juroška,m.Š.Přibylová

 

 

V rámci závěrečných soutěží se spolu umístili na III.místě o nejkrásnější pár výstavy.