PROPAGACE ČESKÝCH TERIÉRŮ NA INTERCANIS 2006 

 

Dne 24.6.2006 se v rámci výstavy Intercanis Brno konala prezentace našeho národního plemene. Náš klub měl postavený stánek, ve kterém byly propagační materiály o plemeni, návštěvníkům se podávalo malé pohoštění, a samozřejmě se zodpovídaly veškeré dotazy, týkající se plemene český teriér.

    

 Odpoledne se konala přehlídka českých teriérů zároveň s českými fousky v čestném kruhu.

čekání na předvádění v kruhu     Tak tady se rozdává ta šunka !

Tímto patří poděkování všem zúčastněným majitelům českých teriérů i jejich psíkům.

Jarmila Hradecká
foto: Přemysl Hradecký