IDS Nitra Airport Cup

09-19-2020

Monika Uhlíková (SK)

DOGS

champion class

Exc.1, CAC, CACIB, BOB ANTON Pupulu (Alberto od Cekaráčka x Butterfly Kalifa Bohemica), B. V. Šafaříková, O. K. Hanzelka