RVP Staňkov (Special Club Show KCHT)

08-05-2019

Vladimíra Tichá

DOGS

puppy class

VP1, ANTON Pupulu (Alberto od Cekaráčka x Butterfly Kalifa Bohemica), b. V. Šafaříková, o. K. Hanzelka

BITCHES

puppy class

VP1 AMÁLIE Pupulu (Alberto od Cekaráčka x Butterfly Kalifa Bohemica), b. + o. V. Šafaříková

winner class

Exc.1, RW, CC, 3.BIG BUTTERFLY Kalifa Bohemica (Otello Kalifa Bohemica x Elizabet Kalifa Bohemica), b. K. Seberová, o. V. Šafaříková