MVP Mladá Boleslav

24-08-2019

Jacobs Rainer (D)

PSI

třída mladých

V1, CAJC, BOJ, BOS, ANTON Pupulu (Alberto od Cekaráčka x Butterfly Kalifa Bohemica), ch. V. Šafaříková, m. K. Hanzelka

FENY

třída mladých

V1, CAJC, BOJ, BOB AMÁLIE Pupulu (Alberto od Cekaráčka x Butterfly Kalifa Bohemica), ch. + m. V. Šafaříková