NVP Mladá Boleslav

13-07-2019

Vladimíra Tichá

PSI

třída mladých

V1, CAJC, BOJ, BOB, 3.BONB ANTON Pupulu (Alberto od Cekaráčka x Butterfly Kalifa Bohemica), ch. V. Šafaříková, m. K. Hanzelka

FENY

třída mladých

V1, CAJC, VIOLKA Hamentashen (Chloupek od Fontánky x Norkinstein Artemida), ch. P. Urban, m. D.Juřicová

V2, AMÁLIE Pupulu (Alberto od Cekaráčka x Butterfly Kalifa Bohemica), ch. + m. V. Šafaříková

třída veteránů

V1, BOV, BOS, BOD veterán DÁLAVA od Fontánky (Angel Eyes Day Break x Hluchavka Hamentashen) ch. + m. D. Juřicová