KVP Staňkov (speciální klubová výstava KCHT)

08-05-2019

Vladimíra Tichá

PSI

třída dorostu

VN1, ANTON Pupulu (Alberto od Cekaráčka x Butterfly Kalifa Bohemica), ch. V. Šafaříková, m. K. Hanzelka

FENY

třída dorostu

VN1 AMÁLIE Pupulu (Alberto od Cekaráčka x Butterfly Kalifa Bohemica), ch. + m. V. Šafaříková

třída vítězů

V1, krajský vítěz, CC, 3.BIG BUTTERFLY Kalifa Bohemica (Otello Kalifa Bohemica x Elizabet Kalifa Bohemica), ch. K. Seberová, m. V. Šafaříková