KLUBOVÝ ŠAMPION

Klubový šampion není vyhlašován každý rok, ale stane se jím každý jedinec tím, že nasbírá na výstavách potřebný počet bodů.

CELKEM JE NUTNO ZÍSKAT 100 BODŮ V MAXIMÁLNĚ 3 VÝSTAVNÍCH SEZÓNÁCH.

Podmínkou pro přiznání titulu je získání ocenění "Výborný" na výstavě pořádané KCHČT ( klubová, ev.speciální, je-li pořádána KCHČT ). Titul se zapisuje do PP jedince i jeho potomků, avšak neopravňuje ke vstupu do třídy šampiónů na MVP a NVP. Každý majitel sleduje bodové skóre svého psa - feny sám a pokud zjistí, že jeho český teriér splnil nárok na přiznání titulu, zašle kopii výstavní přílohy předsedkyni klubu. Jedinec, který získá titul Klubový šampion, obdrží diplom a pohár.

BODOVÁNÍ

výborný 1                                                    10 bodů

výborný 2                                                    8 bodů

výborný                                                       2 body  

CAJC, CAC, CACIB, BOB                       3 body

res.CAC, res.CACIB                                 2 body

Klubový vítěz                                            10 bodů

Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy    2 body

BONB                                                        1.místo - 3 body, 2.místo - 2 body, 3.místo - 1 bod

CAC ČMKU                                              2 body

BOJ, BOV, BOS                                                 1 bod

Započítávají se pouze výsledky z výstav konaných v České republice, výjimkou jsou nejvyšší ocenění ze zahraničních výstav. BOB, BIG, BIS, Evropský vítěz, Světový vítěz. Za každý tento titul se připočítávají 3 body.

KLUBOVÍ ŠAMPIONI