DNY ČESKÉHO TERIÉRA

vstupní listy budou rozeslány do konce týdne, emailem

OBSAZENÍ KRUHŮ

ČESKÝ TERIÉRCelkový počet: 40
PESkat. číslopočet zvířat ve třídě
tř. štěňat11
tř. dorostu21
tř. mladých3–42
mezitřída5–62
tř. otevřená71
tř. pracovní8–92
tř. vítězů10–112
FENAkat. číslopočet zvířat ve třídě
tř. štěňat121
tř. dorostu131
tř. mladých14–207
mezitřída211
tř. otevřená22–287
tř. pracovní29–302
tř. vítězů31–355
tř. veteránů36–394
tř. čestná401

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

Drápalová Bohdana, CZ

Tassi Emanuela, IT

Bilíková Hana, CZ

Bosch Christa+Jacques, BE

Čechová Květa, CZ

Dana Juřicová+Petr Urban, CZ

Hajnová Gabriela van Ruiten, CZ

Harmáčková Petra, CZ

Hildprandtovi Eva + Jan, CZ

Hluchý Karel, CZ

Jensen Hana and Ole Kruse

Julie Gritten + Richard Cotter, USA

Kocanová Sabina, CZ

Kolařík Jiří, CZ

Koštálová Pavla, CZ

Matějeková Helena, CZ

Miosgová Kateřina

Paulínová Jitka, CZ

Poulsen Heidi Westergaard

Seberová Kamila, CZ

Schmieder Sylvia + Eberhard, D

Szabo Tunde-Edit, RO

Šafaříková Václava, CZ

Šalandová Lenka, CZ

Šmahelová Mária

Šalandová Lenka, CZ

Toftkjaer Kirsten, DK

Truksová Barbora , CZ

Urban Petr, CZ

Veselá Ivana , CZ

KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH TERIÉRŮ

zve všechny milovníky našeho prvního národního plemene na

26. DNY ČESKÉHO TERIÉRA

Které se konají ve dnech 4.–6. května 2018 v hotelu Antoň v Telči. Již nyní si můžete objednávat ubytování. Pobyt je možno prodloužit před i po akci, jen je nutno včas se předem domluvit s ubytovatelem.

Upozornění: Ubytování je možné telefonicky nebo mailem přímo u pracovníků hotelu. Nelze zamluvit přes jiný rezervační systém. Je nutné uvést heslo – Dny českého teriéra.

Hotel Antoň s. r. o.
Slavatovská 92, 588 56 Telč
DIČ: CZ25316656
Office – tel./fax: +420 567 243 862
Reception – tel.: +420 774 026 200

GPS: 49°11'12.16“N, 15°26'53.81“E

Web : http://www.hotel-anton.cz

e-mail : office@hotel-anton.cz recepce@hotel-anton.cz

PŘIHLÁŠKA

PROPOZICE

Program

>

Pátek 4. 5.

 příjezd účastníků, ubytování
20.00 uvítání účastníků, společné posezení, volná zábava

Sobota 5. 5.

09.00–09.15 oficiální zahájení Dnů ČT
09.15–09.30 platba příspěvků zahraničních účastníků
09.30–12.00 členská schůze KCHČT
12.15–14.00 polední přestávka, oběd
14.00–16.00 Memoriál J.Bierhanzla a další soutěže
16.00–18.00 ukázka úpravy srsti ČT a rozbor standardu
18.00 večeře
20.00 vyhlášení výsledků soutěží, tombola

Neděle 6. 5.

8.30–9.00 přejímka psů
9.30 Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz, vyhlášení Klubových šampionů, Soutěž dítě a pes, Nejlepší chovatelská skupina, Memoriál Fr.Horáka, Cena českého teriéra
14.00 bonitace zvířat ve věku min. 12 měsíců

Všech soutěží pořádaných v neděli v rámci Klubové výstavy se může zúčastnit pouze vystavovatel, který uhradil výstavní poplatek alespoň za jednoho psa. Netýká se vyhlášení Klubového šampiona.

KV posuzuje Jana Daňková

Výstavní poplatky :  400,-Kč za prvního psa/fenu, 350,- za dalšího psa/fenu, nečlenové klubu 500,- Kč za prvního psa/fenu, 450,- Kč za dalšího psa/fenu. Třída dorostu 100,-Kč, třída čestná, puppy a veteránů zdarma - nelze uplatnit jako prvního psa (platí i pro nečleny). 

Platba na konto : 200106010/0300, variabilní symbol - číslo vašeho mobilního telefonu. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno zasláním vstupního listu týden před konáním výstavy. Seznam vystavovatelů bude zveřejněn na klubovém webu. Zahraniční vystavovatelé budou platit na místě  v den výstavy.

Bonitace : platbu 300,-Kč pro členy, 500,- Kč pro nečleny klubu zasílejte na č.ú, : 200106010/0300, variabilní symbol - číslo vašeho mobilního telefonu. Jedince k bonitaci je předem nutno přihlásit u Martiny Urbanové. Adresa : Martina Urbanová, Bořislav 29, 415 01 Teplice, možno i elektronicky na hamentashen@volny.cz

Uzávěrka přihlášek a plateb : 13.4.2018, zasílejte DOPORUČENĚ na adresu - Ing.Dana Juřicová, Mírová 639/56d, 103 00 Praha 10-Kolovraty

Přihlášku včetně kopie PP a šampionátu či diplomu ze zkoušek a doklad o úhradě lze zaslat i elektronicky na dana.juricova@centrum.cz

Ubytování : Telefonická objednávka noclehů je individuální, heslo akce je ČESKÝ TERIÉR

Veterinární podmínky :  všichni zúčastnění psi v areálu hotelu musí mít očkovací průkaz nebo platný EUROPAS s platnou vakcinací proti vzteklině, parvoviroze a psince. Doporučujeme, aby psi byli ošetřeni proti endo a ektoparazitům. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Akce se nesmí zúčastnit psi, kteří nejsou klinicky zdrávi.

Akci organizačně zajišťuje : Rosalie Shánělová, Ochozská 418, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, tel. : +420 602 956 606, E-mail:rosalie.shanelova@seznam.cz

Změna programu vyhrazena

 

 

Nejlepší chovatelská skupina :

Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni . Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

Soutěž dítě a pes :

Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Dítě může soutěžit  i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen. 

Cena českého teriéra :

Do soutěže nastupují pouze chovatelé se svým vlastním odchovem, který je v jejich majetku a byl na výstavě posouzen. Cena je oceněním za chovatelskou práci. Rozhodčí pro tuto soutěž je vybírán mezi dlouholetými zahraničními chovateli a jeho funkce je čestná. 

Memoriál Fr.Horáka :

Do soutěže mohou nastoupit všichni psi a feny v majetku vystavovatele, který uhradil výstavní poplatek za alespoň jednoho psa. Rozhodčí vybírá jedince, který by nejlépe odpovídal představě tvůrce plemene, pana Františka Horáka.

-->