DNY ČESKÉHO TERIÉRA

POZOR ZRUŠENO

KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH TERIÉRŮ

zve všechny milovníky našeho prvního národního plemene na

27. DNY ČESKÉHO TERIÉRA

které se konají ve dnech 1.–3. května 2020 v hotelu Antoň, ul.Slavatovská 92, TELČ 588 56

PROPOZICE

PŘIHLÁŠKA

Program

Pátek 1. 5.

  příjezd účastníků, ubytování
20.00 uvítání účastníků, společné posezení, volná zábava

Sobota 2. 5.

09.00–09.15 oficiální zahájení Dnů ČT
09.15–09.30 platba příspěvků zahraničních účastníků
09.30–12.00 volební členská schůze KCHČT
12.15–14.00 polední přestávka, oběd
14.00–18.00 odpolední soutěže, ukázka dovednosti psů, rozbor standardu a střihu
18.00 večeře
20.00 vyhlášení výsledků soutěží, tombola

Neděle 3. 5.

8.30–9.00 přejímka psů
9.30 Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz
Nejlepší chovatelská skupina
Soutěž dítě a pes
vyhlášení Klubových šampionů
Memoriál Fr.Horáka
Cena českého teriéra
14.00 bonitace zvířat ve věku min. 12 měsíců
Soutěže Chovatelská skupina se můžou zúčastnit pouze jedinci uvedeni v katalogu.
Soutěže Cena českého teriéra se může zúčastnit jedinec, jehož chovatel je zároveň i jeho majitel.
Ostatní soutěže jsou volné a ničím neomezené.

KV posuzuje Olga Hrabáková

Přihlášení a platby

Výstavní poplatky:

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky včetně příloh a dokladu o úhradě lze zasílat i elektronicky na:

dana.juricova@centrum.cz

Platba na konto : 200106010/0300, variabilní symbol – číslo vašeho mobilního telefonu.

Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno zasláním vstupního listu týden před konáním výstavy.

Seznam vystavovatelů bude zveřejněn na www.ceskyterier.cz

Uzávěrka přihlášek a plateb : 15. 4. 2020, zasílejte DOPORUČENĚ na adresu - Ing.Dana Juřicová, Mírová 639/56d, 103 00 Praha 10-Kolovraty

Přihlašte psy, kteří mají nárok na získání Klubového šampiona.

Bonitace

úhrada 300 Kč pro členy, 500 Kč pro nečleny klubu zasílejte variabilní symbol – číslo vašeho mobilního telefonu.

Jedince k bonitaci je předem nutno přihlásit u Martiny Urbanové. Adresa : Martina Urbanová, Bořislav 29, 415 01 Teplice,

přihláška ke stažení na webových stránkách klubu 

Zahraniční vystavovatelé budou hradit výstavní a bonitační poplatky v den výstavy. 

Ubytování

INDIVIDUÁLNĚ: tel. kancelář: +420 567 243 862, www.hotel-anton.cz, při rezervaci uveďte, že jde o akci českých teriérů

Veterinární podmínky

Všichni zúčastnění psi v areálu hotelu musí mít očkovací průkaz nebo platný EUROPAS s platnou vakcinací proti vzteklině, parvoviroze a psince.

Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

Doporučujeme, aby psi byli ošetřeni proti endo a ektoparazitům.

Akce se nesmí zúčastnit psi, kteří nejsou klinicky zdrávi.

Akci organizačně zajišťuje

Rosalie Shánělová, Ochozská 418, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, tel. : +420 602 956 606, E-mail:rosalie.shanelova@seznam.cz

Změna programu vyhrazena

 

Nejlepší chovatelská skupina :

Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni . Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

Soutěž dítě a pes :

Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Dítě může soutěžit  i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen. 

Cena českého teriéra :

Do soutěže nastupují pouze chovatelé se svým vlastním odchovem, který je v jejich majetku a byl na výstavě posouzen. Cena je oceněním za chovatelskou práci. Rozhodčí pro tuto soutěž je vybírán mezi dlouholetými zahraničními chovateli a jeho funkce je čestná. 

Memoriál Fr.Horáka :

Do soutěže mohou nastoupit všichni psi a feny v majetku vystavovatele, který uhradil výstavní poplatek za alespoň jednoho psa. Rozhodčí vybírá jedince, který by nejlépe odpovídal představě tvůrce plemene, pana Františka Horáka.