DNY ČESKÉHO TERIÉRA

KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH TERIÉRŮ

zve všechny milovníky našeho prvního národního plemene na

27. DNY ČESKÉHO TERIÉRA

které se konají ve dnech 3.–5. května 2019 v hotelu Antoň v Telči.

Hotel Antoň s. r. o.
Slavatovská 92, 588 56 Telč
DIČ: CZ25316656
Office – tel./fax: +420 567 243 862
Reception – tel.: +420 774 026 200

GPS: 49°11'12.16“N, 15°26'53.81“E

Web : http://www.hotel-anton.cz

e-mail : office@hotel-anton.cz recepce@hotel-anton.cz

PROPOZICE

PŘIHLÁŠKA

Program

>

Pátek 3. 5.

 příjezd účastníků, ubytování
20.00 uvítání účastníků, společné posezení, volná zábava

Sobota 4. 5.

09.00–09.15 oficiální zahájení Dnů ČT
09.15–09.30 platba příspěvků zahraničních účastníků
09.30–12.00 členská schůze KCHČT
12.15–14.00 polední přestávka, oběd
14.00–18.00 odpolední soutěže, ukázka dovednosti psů, rozbor standardu a střihu
18.00 večeře
20.00 vyhlášení výsledků soutěží, tombola

Neděle 5. 5.

8.30–9.00 přejímka psů
9.30 Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz, Nejlepší chovatelská skupina, Soutěž dítě a pes, vyhlášení Klubových šampionů, Memoriál Fr.Horáka, Cena českého teriéra
14.00 bonitace zvířat ve věku min. 12 měsíců

Všech soutěží pořádaných v neděli v rámci Klubové výstavy se může zúčastnit pouze vystavovatel, který uhradil výstavní poplatek alespoň za jednoho psa.

Netýká se vyhlášení Klubového šampiona.

KV posuzuje Leoš Jančík

Výstavní poplatky :  400,-Kč za prvního psa/fenu, 350,- za dalšího psa/fenu, nečlenové klubu 500,- Kč za prvního psa/fenu, 450,- Kč za dalšího psa/fenu. Třída dorostu 100,-Kč, třída čestná, puppy a veteránů zdarma - nelze uplatnit jako prvního psa (platí i pro nečleny). 

Přihlášky včetně příloh a dokladu o úhradě lze zasílat i elektronicky na:

dana.juricova@centrum.cz

Platba na konto : 200106010/0300, variabilní symbol - číslo vašeho mobilního telefonu.

Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno zasláním vstupního listu týden před konáním výstavy.

Seznam vystavovatelů bude zveřejněn na klubovém webu.

Uzávěrka přihlášek a plateb : 16.4.2019, zasílejte DOPORUČENĚ na adresu - Ing.Dana Juřicová, Mírová 639/56d, 103 00 Praha 10-Kolovraty

Přihlašte psy, kteří mají nárok na získání Klubového šampiona.

BONITACE : úhrada 300,-Kč pro členy, 500,- Kč pro nečleny klubu zasílejte na č.ú, : 200106010/0300, variabilní symbol - číslo vašeho mobilního telefonu.  

Jedince k bonitaci je předem nutno přihlásit u Martiny Urbanové. Adresa : Martina Urbanová, Bořislav 29, 415 01 Teplice,

přihláška ke stažení na webových stránkách klubu 

Zahraniční vystavovatelé budou hradit výstavní a bonitační poplatky v den výstavy. 

UBYTOVÁNÍ : tel. kancelář: +420 567 243 862, www.hotel-anton.cz, při rezervaci uveďte, že jde o akci českých teriérů

Veterinární podmínky :  všichni zúčastnění psi v areálu hotelu musí mít očkovací průkaz nebo platný EUROPAS s platnou vakcinací proti vzteklině, parvoviroze a psince  

Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady  998/2003 ze dne 26.5.2003. 

Akci organizačně zajišťuje : Rosalie Shánělová, Ochozská 418, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, tel. : +420 602 956 606, E-mail:rosalie.shanelova@seznam.cz

Změna programu vyhrazena

 

-->