AMBRA SIMITA BOHEMICA

 16. 1. 2016 (Elan Orest Kalimera × Cranberry Karolita)

E. Hildprandtová, Svážná 939, 252 29 Dobřichovice